Fruits & Vegetables

71 Item(s)

per page

Chestnut Chinese

SAR10.35 / Bag

Fennel

SAR15.00 / KG*

Techno Farm Organic Oregano

SAR11.95 / Pack

Freshly Raisins 250gm

SAR12.30 / Pc

Coscia Pears

SAR10.60 / KG*

Pears Punnet Africa

SAR11.00 / Pack

Apples Pink Lady

SAR10.95 / KG*

Tomato Qaseem - Box

SAR19.80 / Pack

Orange Cherry Tomato 250gm

SAR18.15 / Pack

Capsicum Mix Reef Al Qassim

SAR15.70 / Pack

Long Green Bell Pepper

SAR10.25 / KG*

Chilli Rose Tray

SAR12.80 / Pack

Lemon Turkish

SAR11.60 / KG*

Avocado Egyptian

SAR17.30 / KG*

Green Beans

SAR16.50 / KG*

Nectarine Australia

SAR17.85 / KG*

Eggplant Long

SAR11.70 / KG*

Yellow Plums

SAR11.25 / KG*

Chile Red Plums

SAR15.60 / KG*

Persimmon Spain

SAR13.80 / KG*

Garlic White 250gm

SAR11.05 / Pack

Garlic

SAR13.25 / KG*

Lettuce Romaine

SAR10.50 / Pc

Mango Samaka Yemen

SAR18.00 / KG*

Indian Badami Mango

SAR16.10 / KG*

Papaya Ripe India

SAR13.15 / KG*

Pineapple Sharbatly

SAR10.90 / Pc

Mushroom Giant 400gm

SAR18.20 / Pack

Mushroom Oyster 200gm

SAR13.80 / Pack

Red Grapes

SAR13.95 / KG*
Sale

Idaho Potato Holland

SAR35.00 SAR17.49 / KG*

Small Orange Pumpkin

SAR13.10 / KG*

Cherry Punnet

SAR16.95 / Pack

Driscoll's Blueberry

SAR16.80 / Pack

Driscoll's Raspberry

SAR17.75 / Pack

Driscoll's Blackberries

SAR16.45 / Pack

Rosemary

SAR11.00 / Pack

Celery Sticks Imported

SAR13.95 / Pack

Aravi

SAR11.00 / KG*

Turmeric Fresh

SAR16.65 / KG*

Tofu Cho Dang 350gm

SAR10.00 / Pc

Tofu Tokwa 350gm

SAR11.95 / Pc

Peanuts

SAR12.95 / KG*

Ginger

SAR11.35 / KG*

71 Item(s)

per page